Steenworp Bedrijfspanden Informatie Systeem (BIS)

Steenworp Vestigingsadviseurs Haaglanden adviseert en begeleidt (startende) bedrijven bij het vinden van passende bedrijfshuisvesting in de regio Haaglanden.

In ons BIS kunt u door middel van het invoeren van zoekcriteria een selectie maken van hetgeen u zoekt.

De resultaten kunt u bekijken via de lijst-  of kaartweergave. Zodra u doorklikt op een individueel object, treft u de detailgegevens van het object aan en de contactgegevens van de betreffende makelaar of contactpersoon.

Het is ook mogelijk om uw zoekcriteria op te slaan in een zoekopdracht. U ontvangt bij een toekomstige match dan automatisch een email met meer informatie over de nieuw aangeboden objecten die voldoen aan uw criteria.

Mocht u vragen hebben of geholpen willen worden door een vestigingsadviseur neem dan contact met ons op door een email te sturen aan Info@steenworp.nl of te bellen met 070-3141516.

30137

Steenworp-ID
30137
Op de markt sinds
Straat
Blaker
Postcode
2678LW
Vestigingsplaats
De Lier

of

Agrarische grond (Hoofdbestemming)

Beschikbare oppervlakte
76.429 m²
Deelverhuur
Nee
Bedrijfsverzamelgebouw
Nee
Bereikbaarheid
Geen OV-eisen, Autosnelweg binnen 2 km
Servicekosten type
Niet van toepassing
Verkooptype
Kosten Koper
Huur- / koopprijs inclusief parkeerplaats
Nee
Aanbieders
WLTM
mail: info@wltm.nl
tel: 088-4111888
Opmerkingen

Agrarische grond met mogelijkheid voor glastuinbouw. Grondsoort/profiel: klei (bron: bodemkaart Nederland). Ontsluiting: via een bestaand erf/ontsluiting nabij Noordlierweg 20 en extra ontsluitingen op de Blaker, nabij nummer 2 en 14. Drainage/ontwatering: aanwezig, maar beschadigd en/of buiten gebruik.
Verkaveling/vorm: het betreft een overwegend rechthoekige kavel, doch met enkele in-/verspringingen. De kavel is 140 m breed bebouwbaar. Belendingen: overwegend glastuinbouw, particuliere woonbebouwing.
Bijzondere kenmerken: er is een inrichtingstekening gemaakt met een bebouwingsvariant van ruim 55.000 m² glasopstanden, exclusief bedrijfsruimten, erf en waterbassins. Aan deze tekening kunnen overigens geen rechten worden ontleend. De inrichting is verder naar eigen inzicht van de koper in te vullen, conform de geldende regelgeving.
Aangewezen bestemming:
- enkelbestemming ‘Agrarisch - Glastuinbouw’
- dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’
- functieaanduiding ‘specifieke vorm van waarde - 2’
Voor de woning Noord-Lierweg 20 met 930 m² onder- en omliggende grond geldt een eerste recht van koop tegen de waarde als agrarische bedrijfswoning (zie voor de voorwaarden de aankomsttitel, welke is op te vragen bij de verkopend makelaar). Optioneel is de woning Blaker 6a te koop met een nader overeen te komen perceel onder- en omliggende grond.
Het perceel 5969 is belast met een recht van opstal ten behoeve van Westland Infra Netbeheer B.V. (trafo).
Verkoper beschikt over diverse bodemonderzoeken, waaruit blijkt dat het object geschikt is voor de thans vigerende bestemming (glastuinbouw c.a.). De rapportage hiervan is op aanvraag beschikbaar.
Koopprijs is op aanvraag.