Steenworp Bedrijfspanden Informatie Systeem (BIS)

Steenworp Vestigingsadviseurs Haaglanden adviseert en begeleidt (startende) bedrijven bij het vinden van passende bedrijfshuisvesting in de regio Haaglanden.

In ons BIS kunt u door middel van het invoeren van zoekcriteria een selectie maken van hetgeen u zoekt.

De resultaten kunt u bekijken via de lijst-  of kaartweergave. Zodra u doorklikt op een individueel object, treft u de detailgegevens van het object aan en de contactgegevens van de betreffende makelaar of contactpersoon.

Het is ook mogelijk om uw zoekcriteria op te slaan in een zoekopdracht. U ontvangt bij een toekomstige match dan automatisch een email met meer informatie over de nieuw aangeboden objecten die voldoen aan uw criteria.

Mocht u vragen hebben of geholpen willen worden door een vestigingsadviseur neem dan contact met ons op door een email te sturen aan Info@steenworp.nl of te bellen met 070-3141516.

30794

Steenworp-ID
30794
Op de markt sinds
Straat
Van der Waalsstraat
Postcode
2721KX
Vestigingsplaats
Zoetermeer

of

Kavel bouwgrond (Hoofdbestemming)

Beschikbare oppervlakte
18.422 m²
Deelverhuur
Ja
Minimale deelverhuur (m²)
1.000 m²
Bedrijfsverzamelgebouw
Nee
Bedrijventerrein
Oosterhage (Zoetermeer)
Bereikbaarheid
Geen OV-eisen, Autosnelweg binnen 2 km
Milieucategorie
3
Servicekosten type
Niet van toepassing
Verkoopprijs
€ 4.421.280
Verkooptype
Vrij Op Naam
Huur- / koopprijs inclusief parkeerplaats
Nee
Aanbieders
Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting
mail: info@hopman-schreuder.nl
tel: 079-3428777
Opmerkingen

Na de succesvolle verkopen van de laatste bouwpercelen op het bedrijventerrein Lansinghage biedt de gemeente Zoetermeer in totaal 18.422 m² bouwkavels voor bedrijven aan gelegen op het bedrijventerrein Oosterhage te Zoetermeer. De kavels zijn beschikbaar vanaf 1.000 m². Uitgifte vindt plaats tot aan het talud. De beschikbare percelen zijn naast het laatstgenoemde bedrijf gesitueerd. De percelen hebben een diepte van ca. 37-56 m; uitgifte vindt aaneengesloten plaats.
De koopsom is afhankelijk van de grootte van het perceel, waardoor onderstaande staffel van toepassing is:
eerste 1.000 m²: 265,- per m²
tweede 1.000 m²: 255,- per m²
derde 1.000 m²: 245,- per m²
meerdere boven 3.001 m²: 240,- per m²
Het terrein valt onder het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhage/Businesspark Oosterheem, onherroepelijk op 16-08-2013. De bestemming betreft ‘Bedrijventerrein’, geschikt voor:
- bedrijven t/m categorie 3.1 (afwijkbevoegdheid van het bevoegd gezag t/m categorie 4.1)
- bedrijfsgebonden detailhandel (detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd/gerepareerd tot maximaal 5% van het vloeroppervlak met een maximum van 100 m², waaronder ook het afhalen van via internet bestelde producten)
- bedrijfsgebonden kantoren (maximaal 50% van het totale oppervlakte); maximaal 60% van het bestemmingsvlak mag worden bebouwd (ontheffing tot 80% mogelijk mits de parkeerbehoefte op eigen terrein kan worden opgelost)
- bouwhoogte maximaal 15 meter
- bebouwing dient op minimaal 20 meter uit het hart van de HSL-spoorlijn gerealiseerd te worden
- de afstand van bebouwing tot de zijdelingse bouwperceelsgrens dient minimaal 4 meter te bedragen (ontheffing tot op 1 meter mogelijk mits dit niet ten koste gaat van de verplichting om de parkeerbehoefte op eigen terrein op te lossen en dit niet ten koste gaat van de gebruiksmogelijkheden op aangrenzende percelen
- plat dak is uitgesloten.

Google Maps statische kaart